30 razloga za posedovanje zlata - prvih 10

U vreme ekonomske i političke nestabilnosti, investitori tradicionalno pribegavaju u takozvano sigurno utočište za svoj kapital, pa u svoj investicioni portfolio uključuju plemenite metale, odnosno zlato.

Preporuka investicionih savetnika je da se 5 do 10 procenata imovine drži u zlatu u vremenima stabilnih tržišta, dok sa dolaskom kriza taj procenat bi trebalo uvećavati i do čak 30% investicionog portfolija.

Postoje različiti stavovi po pitanju isplativosti investiranja u zlato. Protivnici držanja plemenitih metala baziraju svoje tvrdnje na činjenici da je zlato mrtav kapital, koji ne donosi plodove u vidu kamata ili dividendi, kao i da dugoročno vlasnici ovog plemenitog metala mogu biti na gubitku.

Kao i kod svake investicije, postoje argumenti i za i protiv, zavisno od preferencija investitora i krajnjeg cilja kom se teži, pa ćemo u nastavku teksta izneti prvih deset od trideset argumenata u prilog držanja zlata u odnosu na druge vrste imovine, odnoso investicija.

1. ZLATO JE NAJBOLJI ČUVAR VREDNOSTI

Činjenica da je zlato hiljadama godina služilo kao merilo za izražavanje i očuvanje vrednosti, sama po sebi je dovoljna da pridobije poverenje investitora na dugi rok. Naime, zlato je prošlo test vremena i nije izgubilno na značaju ni u vreme kriza, ratova, industrijskih i tehnoloških revolucija. Napritov, u slučaju globalnih sukoba i ekonomsnih kriza, zlato je dobijalo na vrednosti u odnosu na valute oslabljenih država u čije vlade su ljudi gubili poverenje.

2. ZLATO NE GUBI NA VREDNOSTI USLED UTICAJA INFLACIJE

Iako je zlato roba, čija vrednost usled globalnih dešavanja na tržištu u datim momentima može biti manja ili veća, inflacija koja obezvređuje novac nema negativan uticaj na zlato. Naprotiv, usled povećane stope inflacije investitori pribagavaju zlatu da bi na taj način očuvali vrednost imovine. Iako ne postoji ekonomski dokazana povezanost inflacije i rasta vrednosti zlata, investitori ipak više pribegavaju kupovini ovog metala u vreme jakih inflatornih uticaja.

Takođe, u slučaju pojave globalne hiperinflacije i obezvređivanja novca usled pada poverenja građana u države koje ga emituju, smatra se da zlatu može skočiti vrednost do u ovom trenutku nezamislivih visina.

3. KROZ ISTORIJU ZLATO SE UVEK SMATRALO NOVCEM

Većina ekonomskih teoretičara smatra zlato danas nije novac u uskom značenju te reči, ali njegova podobnost da bude mera vrednovanja u svako doba ga može vratiti u svet novca kao najkompetentnijeg i najstabilnijeg sredstva za obračun vrednosti robe i usluga.

4. ZLATO vs USD

Sve dok je Američki dolar rezervna valuta broj jedan u svetu koju koriste nacionalne ekonomije za međusobnu razmenu roba i usluga, obračun vrednosti zlata će se vršiti u dolarima, a zlato neće imati kapacitet da ugrozi USD. Međutim, u slučaju iznenadnog kolapsa dolara iz bilo kog razloga ili gubitka uloge rezervne valute u nekim važnijim ekonomskim sistemima, zlato ima potencijal da se vrati na tron odakle ga je upravo dolar skinuo pre skoro jednog veka.

5. NAJVEĆI KUPCI ZLATA NA SVETU SU CENTRALNE BANKE, ZA POTREBE ZLATNIH REZERVI

Ova činenica govori u  prilog koliko je ovaj metal važan za održavanje ekonomske stabilnosti na dugi rok i koliko najveće svetske ekonomije računaju na ovaj izvor stabilnosti.

6. NEKE OD NAJVEĆIH I NAJBRŽE RASTUĆIH EKONOMIJA SVETA SU I NAJVEĆI KUPCI ZLATA

Ekonomije u usponu imaju tendeciju povećanja zlatnih rezervi u zlatu o odnosu na USD, zbog čega celokupnu domaću proizvodnju zlata koja je najveća na svetu zadržavaju u centralnim bankama. Naime, Kina, Indija i Rusija kupuju gotovo dve trećine svetske proizvodnje zlata.

7. POTRAŽNJA ZA ZLATOM U INDIJI

Indija je zemllja gde je zlato deo nacionalne kulture i tradicije, kako u smislu posedovanja od strane fizičkih lica tako i na državnom nivou. Stoga je potreba ove sve mnogoljudnije zemlje za novim količinama proizvedenog zlata u budućnosti tako reći skoro zagarantovana.

8. POSEDUJTE I FIZIČKO ZLATO, A NE SAMO ZLATO U HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Samo posedovanje zlata u fizičkom smislu može biti stoprocentna garancija da to zlato zaista postoji i da je vaše vlasništvo. Velika su nagađanja i kontraverze o tome gde se zlato kojim se trguje na berzi nalazi, gde je proizvedeno i ko ga kontroliše, pa čak i da li uopšte i postoji.

Ukoliko imate za cilj da zlatom trgujete i zaradjujete na promenljivosti njegove cene odnosno da ga ne držite na dugi rok, onda je tzv. berzansko zlato bolja opcija za vas, u odnosnu posedovanje zlata u fizičkom smislu.

9. KOLIČINA ZLATA U REZERVAMA CENTRALNIH BANAKA I SAD SU POD VELIKIM ZNAKOM PITANJA

Većina zlatnih rezervi Sjedinjenih američkih država nalazi se u Fort Knox-u, Kentucky. Poslednjih godina vlada velika zabrinutost oko stvarne količine zlata koje se nalaze na ovom mističnom mestu. Naime, FED je promenio propise o načinu knjigovodstvenog izražavanja zlatnih rezervi jer se iste ne odnose samo na fizičko zlato već i na zlato izraženo u raznim berzanskim instrumentima. Čak je i Nemačka koja od mirovnog sporazuma posle drugog svetskog rata mora svoje zlato čuvati van svoje zemlje, zahtevala povraćaj zlata iz Fort Knox-a, ali ga još uvek nije dobila nazad.

10. NOVIH NALAZIŠTA ZLATA JE SVE MANJE I MOGUĆNOST PROIZVODNJE NOVIH KOLIČINA JE OGRANIČENA

Zlato nije obnovljiv i neograničen resurs i njegova količina u prirodi je jako mala. U slučaju da se ne desi neka velika tehnološka revolucija u proizvodnji i pronalažnju ove rude, novo proizvedenog zlata će biti sve manje u budućnosti. Smatra se da je ukupna količina proizvedenog zlata u istoriji manja od 200.000 tona, rasporedjena u razne forme i vlasništva.

Vidite još:

30 razloga za posedovanje zlata - drugih 10 

Zlatna podloga (Zlatni standard) i zlatne rezerve

Zlato i Bitcoin - sličnosti

Zlato i Bitcoin - različitosti 

Zlato i Dolar 

Po kojoj ceni je Srbija prodala zlato iz Bazela 

 

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter