Indija se ne zaustavlja - Ograničava i posedovanje zlata

Nakon iznenadnog povlačenja iz opticaja novčanica od 500 i 1.000 rupija, Indija se ne zaustavlja.

Najnovijom odlukom ograničava količinu zlata koju svaka osoba može posedovati, dok sve preko propisane mere će se smatrati ilegalnim posedovanjem i podrazumevaće konfiskaciju i sudsko procesuiranje vlasnika.

Naime, svaka udata žena će imati pravo da poseduje 500, neudata 250, a muškarci do 100 grama zlata.

Nekom ko ne poznaje indijske običaje i tradiciju se možda učini da je ova količina zlata prevelika i da retko koja osoba poseduje toliku količinu, međutim to nije tako.

Indija voli zlato. Ono je deo Indije i njenog naroda od pamtiveka. Ova država je toliki konzument zlatnog nakita, da cena žutog metala na svetskim berzama itekako zavisi od potreba Indije. Takođe na vrednost zlata utiču i česte odluke indijske države vezane za povećanje ili smanjenje poreza na zlato, ograničenja uvoza i slično.

Istina, u Indiji ima mnogo siromašnog stanovništva, koje takođe poseduje veliku količinu zlata, ali koje ovo ograničenje neće pogoditi. Međutim u zemlji koja broji više od milijardu ljudi, ogroman je broj dobrostojećih porodica čije zlato, bilo u formi nakita ili investicionih poluga, daleko prevazilazi propisane količine.

Zbog toga, neki indijski građani su ovu odluku primili daleko teže i ozbiljnije od nenajavljenog ukidanja novčanica, koje je prouzrokovalo samo kratkotrajne probleme većini Indijaca. 

Da podsetimo, nakon što su početkom novembra preko noći povučene iz opticaja dve najvrednije indijske novčanice, građanima je dozvoljeno da iste zamene samo u količini do 250.000 rupija, odnosno oko 3.500 američkih dolara po osobi. Za količinu novca koja prevazilazi propisani limit, mora se dokazati poreklo. U suprotnom podleže oporezivanju visokim poreskim stopama. Zbog toga su se bogatiji Indijci poslednjih dana setili svojih siromašnijih rođaka, koji u svoje ime a za tuđ račun menjaju ove novčanice do dozvoljenog iznosa u indijskim bankama. Uz procenat ili bez njega, zavisno od stepena srodstva i međusobnih odnosa, verovatno.

Potez premijera Nerendre Modia naišao je velike kritike Indijaca, ali i ostatka sveta, naročito zagovornika prava na privatnost i protivnika uvođenja elektronskog plaćanja kao jedine zakonite metode.

Nije tajna da svetska ekonomija ide ka tome da ukine keš u nameri da u potpunosti potisne plaćanja na crno, a Indija je prva krenula u obračun sa sopstvenim stanovništvom.

Stalnim pritiscima na vlasnike gotovog novca i ukidanjem i promenama novčanica, to će im verovatno poći za rukom.

Iz istog razloga, i zlato, kao jedina ozbiljna alternativa gotovom novcu, će biti predmet zaplena i prisilnog otkupa, kao što to Indija sada radi.

Obrazloženje je uvek isto – kada nema keša, terorističke organizacije će koristiti zlato za trgovinu i zbog toga ga treba potisnuti.

Međutim, zlato je bilo i biće univerzalno prepoznato, i ovakvi postupci mu sigurno neće smanjiti vrednost već će ga samo potisnuti dublje na crno tržište, daleko van kontrole državnih aparata.

 

Vidite još:

Demonetizacija na indijski način - Sami, 500 rupija, i ja

Elektronski novac vs. Privatnost

Alternative nakon ukidanja gotovine 

2017 - Izborna godina i početak globalne krize 

Hiperinflacija - pravi razlozi nastanka 

30 razloga za posedovanje zlata - prvih 10

30 razloga za posedovanje zlata - drugih 10 

Zlatna podloga (Zlatni standard) i zlatne rezerve

Zlato i Bitcoin - sličnosti

Zlato i Bitcoin - različitosti 

Zlato i Dolar 

Po kojoj ceni je Srbija prodala zlato iz Bazela 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter