Uzroci hiperinflacije u Venecueli

Aktuelna hiperinflacija u Venecueli, direktan je rezultat onoga što se dešava kada populacija jedne države izgubi povredenje u vladu. Trenutna situacija podseća na hiperinflaciju u Nemačkoj nakon Velikog rata.

Venecuelanska valuta je praktično postala bezvredna, kao što je to bio slučaj takođe i u Japanu, nakon Drugog svetskog rata, kada su ljudi odbijali da prihvate novac kovan od strane japanske vlade, a masovno prihvatali kineski.

Kao što su se Japanci koristili kineskim novcem pre 70 godina, tako se Venecuelanci danas koriste američkim dolarom.

Skoro dve i po decenije nakon hiperinflacije u SR Jugoslaviji, dinar nije povratio poverenje građana, pa uprkos relativno visokim kamatnim stopama i poreskim olakšicama retko ko se usuđuje da štedi u srpskoj valuti. Zapravo nije problem u poverenju u dinar, već u državu koja ga emituje i svojom stabilnošću garantuje stabilnost valute.

Ista situacija se dešava i u Indiji, nakon što je indijska vlada preko noći povukla iz opticaja sve velike apoene rupia.

Nakon što je pao ispod psihološke granice početkom 2010. godine, Bolivar je za samo dva meseca izgubio na vrednosti 50%. Na tom nivou se zadržao par godina, a onda je 2014. i 2015 godine početo vrtoglavo da pada. I po nekoliko stotina procenata godišnje.

S obzirom da sirova nafta čini 95% venecuelanskog izvoza i predstavlja 35% BDP-a zemlje, neki ekonomisti krive vladu u Venecueli zbog oslanjanja isključivo na naftnu industriju, zanemarujući druge grane. Oni sa drugačijim shvatanjem ne vide problem u tome što vlada nije diverzifikovala privredu, već za stanje u Venecueli krive ekonomske ratove, koji se trenutno vode globalno.

Problemi venecuele počinju 2014. godine kada se cena nafte strmoglavila na ispod 30 dolara za barel. Suočena sa neplaniranim manjkom novca u budžetu, venecuelanska vlada je bila primorana da emituje više novca nego što je smela s obzirom na pokriće, kako bi isplatila penzije, plate i druge budžetske izdatke. To je neminovno prouzrokovalo najpre visoku inflaciju, a kada su građani uvideli da država nema strategiju da se izvuče iz novonastale situacije, krenula je i – hiperinflacija.

Kada su cene roba i usluga počele da rastu, mera vrednosti u Venecueli prestao je da bude Bolivar, već američki dolar, koji je na crnom tržišti preovladao.

Naime, ključ hiperinflacije nije samo pitanje količine novca u opticaju, već kolaps poverenja građana u vladu.

 

Vidite još:

2017 - Izborna godina i početak globalne krize 

Hiperinflacija - pravi razlozi nastanka 

30 razloga za posedovanje zlata - prvih 10

30 razloga za posedovanje zlata - drugih 10 

Zlatna podloga (Zlatni standard) i zlatne rezerve

Zlato i Bitcoin - sličnosti

Zlato i Bitcoin - različitosti 

Zlato i Dolar 

Po kojoj ceni je Srbija prodala zlato iz Bazela 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter