Politička dešavanja i svetska ekonomija se kreću ciklično, na način da se uvek po određenim zakonitostima ponavljaju i taj istorijski princip je odavno poznat. Da bi se predvideli budući događaji potrebno je razumeti istoriju i kompleksni princip kružnog kretanja svega što se dešava oko nas.

Mario Costeja González, prosečan građanin Španije, koji je tokom devedesetih zapao u finansijske teškoće, nije mogao ni da sanja da će dve decenije kasnije biti vest broj jedan u svim svetskim medijima kao čovek koji je zauvek promenio internet.

Kompanija HASBRO, odlučla je da promeni izgled i pravila svoje čuvene društvene igre uoči svog 82. rođendana, najavljujući novo izdanje pod nazivom Ultimate banking edition.

Naime, u duhu promena koje se dešavaju u svetu i trendova povećanja obima elektronskih transakcija naspram gotovinskih, koje postepeno vode ka ukidanju keša i uvođenju isključivo elektronskog plaćanja, Monopol je odlučio da se na vreme pozicionira među mlađom generacijom koja nema odnos prema novčanicama.

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter