Messe K Fair 2016 - Sajam plastike - Dizeldorf u znaku 3D štampača

Svakodnevne promocije up-to-date tehnoloških rešenja, mnogobrojni članci na specijalizovanim internet sajtovima rezultiraju činjenicom da smo svi umnogome naviknuti na vesti iz IT sveta i teško da nas išta više može iznenaditi.

Najbolji način da se realno sagleda tehnološki napredak je stavljanje istog u kontekst određenog vremenskog perioda, a prava prilika da se napravi ta vrsta poređenja je K Fair sajam plastike u Dizeldorfu, koji se održava svake treće godine u oktobru

Zapravo, tri godine je adekvatan vremenski razmak da bi se na pravi način ocenila brzina razvoja današnje tehnologije angažovane u procesu proizvodnje.

Kada je 2013. Godine u Hali 4, čuvenog Messe-a od strane jedne kineske kompanije prezentovan 3D štampač, koji je od zadatog projektovanog trodimenzijalnog modela i materijala izrađivao isti takav prozvod u realnosti, stotine posetilaca su se izvirivale da se lično uvere u autentičnost i kvalitet izrađenog predmeta.

Međutim, izrađena kocka od polikarbonata teško da je uspela izmamiti više od radoznalih i sumnjičavih  pogleda,  jer ceo prikazani proces zaista nije obećavao uspeh u industrijskoj proizvodnji i ekonomsku isplativost. Bar ne u skorije vreme.

Posle samo tri godine, novi K Fair bio je u znaku upravo 3D štampača, narazličitijih oblika, namena i mogućnosti, a mnogi od desetina hiljada posetilaca koji su napunili sve hotele od Kelna do Esena, došli su samo zbog sklapanja poslova vezanih za ovu novu vrstu proizvodnje.

Sa druge strane desetine svetskih kompanija prezentovale su svoje adute proizvodeći na specijalno instaliranim postrojenjima oivičenim staklom, nameštaj, igračke, delove za mašine i automobile, a izrađeni modeli izlagani su na štadovima gde ih je bilo moguće proveriti, a mnoge čak i dobiti na poklon kao uzorak.

Posebno obučeni prodavci odgovarali su na pitanja zainteresovanih, a u isto vreme za stolovima svakog štanda vođeni su pregovori i zaključivani milionski ugovori o isporuci i instalaciji štampača koje već označavaju kao nosioce treće industrijske revolucije.

Mogli su se videti delovi automobila, izrađeni ekstruzijom ili injection tehnikom od najrazličitijih materijala, kao što su najlon, polikarbonat, polilaktična kiselina, akrilonitril-butadien-sitiren, ali čelik, bakar ili titanijum, koji nakon laserskog zagrevanja ubrizgavanjem dobijaju najrazličitije oblike zadate kompjuterski izrađenim 3D modelom.

Tako su dosta pažnje posetilaca privukle odštampane školjke automobila, sa kompletnom pripadajućom opremom, kontrolne table i mnogi drugi delovi auto enterijera.

Među kompanijama prednjačile su japanske, južnokorejske i kineske firme, pokazujući da je istok i dalje važan činilac u IT industriji.


FAZE U RAZVOJU 3D ŠTAMPANJA

Prvi trodimenzionalni štampači iz devedesetih i sa početka prošle decenije, izrađivali su isključivo prototipove, bez realne šanse da zažive u industriji i masovnoj proizvodnji. Međutim, ovakav način izrade davao je kompanijama mogućnost da za mnogo manje novca naprave na desetine modela, testiraju ih i unapređuju.

Nakon izrade prototipova, logičnim sledom došla je i sledeća faza koja je označila veliki korak napred u 3D štampanju - proizvodnja alata i preciznih kalupa za industrijsku namenu.

Digitalna proizvodnja je treća generacija 3D štampača, koja je svoj uzlet doživela oko 2010. Ove mašine sposobne su da od početka do kraja odrade postupak projektovanja i štampe. Na osnovu zadatih parametara, računaju najefikasnije geometrijske oblike i utrošak materijala i na osnovu tako izrađenog projekta štampaju proizvode spremne za upotrebu, najčešće delove za avionsku i auto industriju.

Tako putnički avion nove generacije - Airbus A350 XWB, sadrži više od 1000 različitih delova odštampanih uz pomoć ove tehnologije.

Procenjuje se da će primena 3D štampe u industriji dostići svoj vrhunac tek u četvrtoj i petoj deceniji ovog veka, a do tada će se neprestano razvijati i unapređivati.

Dok 3D štampači zauzimaju svoje mesto u industrijskoj proizvodnji povećavajući efikasnost i smanjujući troškove, četvrta faza razvoja trodimenzionalnih printera, koja je sad u povoju, fokusirana je na ličnu upotrebu pojedinaca. Iako se danas koriste u domaćinstvima u zanemarljivom broju slučajeva, sasvim je sigurno da će 3D štampa sa naprednijim tehnološkim rešenjima i jeftinijim hardverima, postati deo svakodnevnice svakog od nas.

Iako je akcenat na industrijskoj primeni, koja kompanijama omogućava direktno postizanje pozitivnih rezultata, sasvim je sigurno da će mnogi proizvođači pronaći interes da razvijaju modele za kućnu upotrebu, koji bi u bližoj ili daljoj budućnosti postali relativno pristupačni.


BUDUĆNOST 3D ŠTAMPE

Od novih štampača se mnogo očekuje u budućnosti, a zagovornici ove tehnologije obećavaju mogućnost izgradnje čitavih zgrada i naselja. A da ova obećanja nisu samo mit, dokazuje i kineska kompanija WinSun Decoration Design Engineering, koja je uz pomoć 3D printera već izgradila nekoliko kuća.

Što se upotrebe u medicini tiče, najdalje se otišlo u stomatološkoj industriji i klasičnoj ortopediji, jer 3D štampa daje mogućost da se implanti gotovo savršeno precizno kreiraju prema modelu odnosno potrebama pacijenta. Međutim, uveliko se priča i o štampanju organa kao velikom izazovu i cilju kome se teži u budućnosti.

Za sada sve govori u prilog tome da 3D štampači i jesu perjanici treće industrijske revolucije, koja će dalje nastaviti da menja svet u pravcima koje danas teško možemo i da zamislimo.

Međutim, već izražen visok stepen automatizacije proizvodnje na uštrb ljudske radne snage negativno se odražava na nivo zaposlenosti u svetu i preti da izazove velike socijalne probleme i to već u skorijoj budućnosti. Trodimenzionalna štampa predstavlja još jedan korak koji vodi ka tome, a na čovečanstvu je da nađe model po kome će tehnologija služiti čoveku, a ne kapitalu.

 

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter