Nova novčanica od 50 CHF puštena u opticaj


NOVE NOVČANICE ŠVAJCARSKOG FRANKA


Na konferenciji za štampu organizovanoj od strane Centralne banke Švajcarske, 6. aprila prezentovana je nova redizajnirana novčanica od 50 franaka u cilju upoznavanja javnosti  sa njenim izgledom i karakteristikama.

Zvanično je puštena u opticaj 12. aprila.

Iako švajcarski franci važe za izuzetno bezbedne novčanice koje je veoma teško falsifikovati, nova banknota ima nov i unapređen nivo zaštite, koji porazumeva i specifičan reljef, pa je sada omogućeno i slepima da veoma brzo i lako utvrde koja novčanica im se nalazi u rukama.

Rad na novoj seriji novčanica započeo je pre više od 10 godina, tačnije početkom 2005. Kada je angažovano 20 dizajnera da urade svoje predloge, a tema je bila Švajcarska, otvorena prema svetu.


Članci o zlatu:

30 razloga za posedovanje zlata - drugih 10 

30 razloga za posedovanje zlata - prvih 10

Zlatne rezerve i zlatna podloga

Povratak na zlatni standard - Prednosti i Nedostaci

Zlatna podloga (Zlatni standard) i zlatne rezerve

Zlato i Bitcoin - sličnosti

Zlato i Bitcoin - različitosti 

Zlato i Dolar 

Po kojoj ceni je Srbija prodala zlato iz Bazela 


Krajem iste godine, žiri je proglasio pobednički predlog na osnovu kog je trabalo da budu izrađene nove banknote, ali se Centralna banka predomislila dve godine kasnije, i odlučila da usvoji drugoplasirano rešenje, čiji je autor dizajnerka Manuela Pfrunder.

Nova novčanica je prva iz nove, devete serije. Centralna banka Švajcarske planira da pusti u opticaj celu seriju, postepeno, u narednih četiri godine.

Prva švajcarska banknota, izdata je 1907, a povučena iz opticaja 1925. Nakon toga, ređale su se serije švajcarskog papirnog novca, koji se uvek odlikovao autentičnošću i izuzetnim vizuelnim rešenjima.

Danas, novčanica od 1.000 CHF, druga je najvrednija banknota na svetu, odmah posle 10.000 singapurskih dolara, koja vredi oko 7.000 CHF.

Švajcarske novčanice karakteriše izuzetno dug period mogućnosti zamene, pa je tako pomenuta, prva CHF novčanica, koja je povučena iz opticaja 1925. mogla biti zamenjena sve do 1945. Takođe, bankonote iz sedme serije novčanica i dalje se mogu zameniti, odnosno krajnji rok za njihovu zamenu je određen za 2020. godinu.

Trenutno važeće banknote iz osme serije važiće i nakon potpune zamene novčanica, novim.


Povezani članci:

Dobra stara DM - Da li Nemačka uvodi Marku ?!

NORVEŠKA KRUNA - kurs i nove novčanice


Fotografija: snb.ch


 

Novčanice iz serije devet, će biti puštane u opticaj, sledećim redosledom:

50 CHF - April 2016

20 CHF - 2017

10 CHF - 2018

200 CHF - 2018 - 2019

1.000 CHF - 2019

100 CHF - 2019 (kao poslednja u seriji)

 

Dimenzije novih novčanica švajcarskog franka:

10 Franc 70 x 123 mm

20 Franc 70 x 130 mm

50 Franc 70 x 137 mm

100 Franc 70 x 144 mm

200 Franc 70 x 151 mm

1000 Franc 70 x 158 mm

 

Nove dimenzije, prilagođene su standardnim dimenzjama bankarskih sefova, 60 x 300 x 500 mm, jer građani sve više praktikuju držanje švajcarskih franaka u sefovima, s obzirom na negativne kamatne stope koje moraju platiti ako novac deponuju na račun u banci.


 

Članci o Bitcoin-u:

 

Bitcoin i zlato - razlike

Bitcoin i zlato - sličnosti

Zeleno svetlo za Blockchain sa WallStreet-a

DA LI JE BITCOIN ZAKONSKI REGULISAN? PROPISI I PRAVNI POLOŽAJ KRIPTO-VALUTA U SVETU

Revolucija među valutama - SVE O BITCOIN - u

VAT/PDV NA BITCOIN/KRIPTO-VALUTNE TRANSAKCIJE U EU - SKATTEVERKET  V. DAVID HEDQVIST - STUDIJA SLUČAJA 4

PRAVNI I FISKLANI ASPEKT TRGOVINE KRIPTOVALUTAMA - Da li se plaća porez na Bitcoin transakcije

 

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter