SAVREMENI EKONOMSKI MODEL - Sharing ekonomija


Piše: Jovana Milić, Fakultet za medije i komunikacije


Tokom istorije revolucije su se javljale kao odgovor na postojeća stanja koja su ljudi vizionarski menjali. Postoje podaci o periodima i karakteristikama socijalnih, političkih, kulturnih, intelektualnih, filozofskih i tehnoloških revolucija. Sve su one značajne za postojanje sveta kakav poznajemo, imale su svoje doprinose u različitim sferama ljudskog života. Čini se da je danas jednostavnije izučavati istorijske periode koji su prošli, nego biti u korak sa vremenom i svim promenama koje se dešavaju. Kao glavni okidač i pokretač savremenog informacijskog, doba navodi se digitalna revolucija. Nastupila je sedamdesetih godina dvadesetog veka, vrhunac joj počinje tokom devedesetih godina, i, po brojim teoretičarima, traje i danas.


NAPUŠTANJE TRADICIONALNOG PRISTUPA

Moderan stil života koji dominira današnjicom postavlja nove izazove i kriterijume na globalnom nivou. Zahtevi za lagodnijim životom na duže staze i olakšanom svakodnevnicom savremenog čoveka su sve različitiji. Temelje se na brzom stilu života, pristupačnosti informacija koju obezbeđuje Internet, promenom sistema vrednosti i funkcionisanja školovanja i zaposlenja, pomeranjem starosnih granica za brak, prvo dete i penziju, itd.

Inovativne usluge i proizvodi koje tržište nudi razvijaju se na dnevnom nivou sa ciljem da se zadovolje želje i potrebe modernog čoveka. U skladu sa stilom života, razvio se zahtev pojedinca: pristupačnost svemu onome što mu je potrebno, efikasno i brzo pronalaženje potrebnog, po principu sada i ovde. Neograničene mogućnosti (i neophodnost) Interneta omogućavaju povezivanje najtazličitijih ljudi iz svih delova sveta i međusobno deljenje informacija.

Značajnost on-line  i fizičke prisutnosti postaju sve izjednačeniji. Menjaju se navike, načini saznavanja i učenja, komunikacija. Sistemi vrednosti i obeležja društvenih slojeva takođe se menjaju, pa se sve veći značaj pridodaje iskustvu i drugačijem, od tradicionalnog stila života i ustaljenom razvoju tokom ljudskog veka koje ono nameće. Vrednuju se poslovi i oblasti koje pre deceniju nisu ni postojale, pa je zanatlija sve manje, a IT stručnjaka sve više. Odnos ponude i potražnje govori o tome da je sve više obrazovanih sa prosečnim znanjima a sve manje eksperata i stručnjaka, pa ta situacija omogućava i veliki raspon plata zaposlenih na nižim i višim pozicijama. Drugačije se i čita: knjige (i njihove skraćene verzije) besplatno mogu da se preuzmu u digitalnim formatima, magazini i novine su sve čitaniji on-line.

Džeremi Rifkin (Jeremy Rifkin), američki ekonomista, pisac, aktivista i socijalni teoretičar upozorava na još jednu globalnu promenu - ideja o vlasništvu kakvu danas poznajemo u bliskoj budućnosti smatraće se ograničenom i staromodnom, a pristupačnost će imati veći značaj nad posedovanjem i određivaće društveni status.

Takav sistem vrednosti svakako će imati mnogo veći uticaj na dominantni tradicionalni ekonomski model, nego što je to danas. Današnji dominantni model je nastao u doba ograničenih resursa i komunikacijskih sredstava. Karakteriše ga piramidalan sistem, hijerarhija, standardizacija, podela rada. Postoji centralizovana šema proizvodnje. Na svetskom nivou, malo je proizvođača, puno posrednika i najviše potrošača. Troškovi proizvodnje su veliki. Proizvodnja, distribucija, razmena i potrošnja uveliko se razlikuju od ekonomskog sistema koji predstavlja sistem današnjice – sharing ekonomiju, ili ekonomiju deljenja.


SHARING - EKONOMIJA DELJENJA

Proizvodnja u ekonomiji deljenja zasniva se na principu saradnje ja tebi-ti meni i uradi sam. Distribucija je horizontalna, potrošač putem Internet platformi ili mobilne aplikacije stupa u kontakt sa pojedincem koji nudi traženo. Posrednika je malo ili ih nema, kontaktiranje je  u najvećem procentu on-line. Razmena se zasniva na poverenju između korisnika usluga. Potrošnja je viralna, razmena sama po sebi predstavlja vrednost, a pristupačnost dobija pimat nad posedovanjem. Naknada za razmenu može biti materijalna ili nematerijalna. Karakteristična je decentralizacija koju omogućavaju novi načini poslovanja i komunikacije, zatim veća i ujednačenija zastupljenost proizvođača i potrošača. Ekonomija deljenja na svetskom nivou omogućava globalnu decentralizaciju.

U srži ovog ekonomskog rešenja današnjice nalaze se mladi ljudi koji pokreću najveći deo sistema. To je populacija koja je odrasla uz korišćenje Interneta i tehnoloških sredstava, ima drugačiji pogled na svet od svojih predaka, prepoznaje ponudu i potražnju i ume da stvori način da ih efikasnije poveže. Imaju ideje i informacije kako da urade nešto novo i drugačije, povezuju se sa ljudima iz celog sveta i razmenjuju iskustva.

Šering ekonomija odgovara i na globalni problem - nezaposlenost. Mladi se sve više okreću preduzetništu i samozapošljavanju, a ovaj ekonomski sistem je svakako dobra osnova. Najveći broj startapova do sada pokrenut je u Americi, trend se proširio i na zapadnu Evropu, a dalje cvetanje predviđa se za ostatak Evrope. Veliki broj starapova proširio se za svega desetak godina u kompanije sa najvišim godišnjim prihodima. Najpoznatiji primeri su Uber i Airbnb.


AIRBNB & UBER

Koliko je ekonomija deljenja sveprisutna govori činjenica da je obuhvatila najrazličitije oblasti života: transport, usluge, turizam, obrazovanje, čuvanje dece, zanatstvo, preduzetništvo, boravište (nekretnine), mašine, poljoprivredu, robu, tehnologiju. Homesharing doživeo je pravi procvrat tokom 2012. godine, a uz carsharing predstavlja najpopularnije oblasti u ovoj ekonomiji.

Airbnb predstavlja najveću platformu za homesharing – kratkoročno iznajmljivanje i izdavanje stanova, kuća, soba, kreveta, i to on-line preko mobilnog telefona, tableta ili računara. Sve je počelo 2008. godine kada su dva dizajnera, Joe Gebbia i Brian Chesky, napravili sajt na kom su izdavali tri kreveta uz doručak u svom stanu. Kako je interesovanje preko noći nadmašilo sva očekivanja, unajmili su i trećeg prijatelja koji je rešio tehničke stvari oko finansija i napravio stranicu koja je privlačila ljude zainteresovane da izdaju svoj smeštaj, a to je bio Nathana Blecharczyka.

Tokom jedne Obamine konvencije za vreme trajanja predsedničke kampanje 2008. godine, više od 800 ljudi se javilo da iznajmi svoj smeštaj. Atmosfera u društvu i aktuelna dešavanja bila su dobar trenutak za razvoj ovog aspekta šering ekonomije, jer su sve hotelske sobe, moteli i slično unapred bili rezervisani. Uz postavljenje modela naplate, koji predstavlja procenat od ukupnih noćenja, Airbnb je započeo svoj vrtoglavi razvoj. Danas, devet godina kasnije, razvijen je u preko 190 zemalja i 65.000 gradova. Ima preko 150 miliona korisnika i 3 miliona ponuda iz celog sveta. Promet na godišnjem nivou procenjuje se na preko 250 miliona dolara. Sa takvom vrednosšću, Airbnb je nadmašio mnoge poznate svetke hotelske lance, i ako ne poseduje ni jednu jedinu sobu. Procenjuje se da poslovanje Airbnb-a ne ugrožava ekskluzivne hotele sa visokim cenama, već one sa nižim cenama i kvalitetom. Nešto što je započelo kao startup izazvalo je velike promene u turizmu.

Državne i gradske vlasti različito reaguju na širenje šering ekonomije. Dobar primer je upravo odnos prema homesharing-u. I u ovoj oblasti, Amstrdam se pokazao kao jako liberalan, i poneo titulu Sharing city. Izdavanje stambenog prostora preko Airbnb-a ograničeno je na 60 dana i popisani su svi izdavači. Paralelno, razvijen je sistem kol centra preko kog mogu biti prijavljeni svi izdavači koji krše propise i postoji pravo oduzimanja prava na ovakav rad. Grad je propisao obavezu plaćanja boravišne takes Airbnb-u.

Suprotno se postavio Berlin, koji je homesharing praktično onemogućio donošenjem propisa o zabrani nenamenskog korišćenja stambenog prostora. Formalno, za bavljenje homesharing-om mora se dobiti zvanično odobrenje, ali ih grad praktično ne izdaje (daje ih ako iznajmljivač živi u stanu, ali da ne ulazimo u detalje). Istovremeno, Berlin je odbio bilo kakvu saradnju sa Airbnb-om. Sve je to uticalo da broj ponuda padne sa 20 na 10 hiljada, a i to se danas uglavnom nalazi u sivoj zoni.

Stav grada Beča nalazi se negde između stavova Berlina i Amsterdama. Predstavnici vlasti pre svega ističu važnost postojanja i poštovanja regulative za kontrolu ove vrste šering ekonomije. U skladu sa stavom, donet zakon kojim su ponuđači obavezani da dostavljaju podatke i plaćaju takse. U Beču je osnovana radna grupa sa zadatkom da razmotri sve aspekte ekonomije deljenja, a  kao rezultat rada nastao je dokument “Šer ekonomija – fer ekonomija”.

U oblasti transporta, Uber je prouzrokovao brojne promene. Ovaj startap započeli su 2009. godine u San Francisku Travis Kalanick i Garrett Camp. Osnovne delatnosti su transport putnika i dostava hrane. Najprostije rečeno, Uber svima omogućava da budu vozači i putnici. Svako ko želi da bude korisnik, mora da ima profil na platformi. Razlike u odnosu na tradicionalan taksi su brojne. Cena putovanja se računa u odnosu na distancu koja se prelazi i potrebno vreme, a prednost je što cenu putovanja putnik može znati i pre nego što zatraži vožnju. Aplikacija daje podatke o vozaču, njegovoj udaljenosti i za koliko minuta će biti na željenoj adresi.

Uber posluje širom sveta u 633 grada, a globalna mreža vozača obuhvata 2 miliona ljudi. Osam godina od osnivanja, prihod ove kompanije procenjuje se na 6,5 milijardi dolara. Sistem naplate kompanije funkcioniše kao kod Airbnb-a, i bazira se na procentu od svake vožnje. Ovo je jedan od svetski najuspešnijih startapova.

U Americi je Uber jako popularan. U avgustu 2016. godine zabeležen je podatak da 21% stanovništva ima instaliranu Uber aplikaciju na svojim Android mobilnim telefonima. Na globalnom nivou, prosečan broj dnevnih putovanja Uberom je 1 milion. Dalji proboj ove kompanije predviđa se na tržištu Evrope. Primera radi, kada se pojavio u Hrvatskoj, za dva dana je imao 8000 korisnika. Na domaćem tržištu razvijene su platforme koje funkcionišu po sličnom principu transporta, kao što su Taxify, Car:Go, BlaBla Car.

Pitanje koje se postavlja je da li radnike Ubera treba smatrati zaposlenim u kompaniji ili samozaposlenim. Na teritoriji Evrope postoje dva suprotna stava: sud u Švajcarskoj doneo je odluku da se radi o zaposlenima kod nekog drugog, a sud u Velikoj Britaniji je davaoca usluge transporta proglasio samozaposlenim.

Još jedno pitanje koje se postavlja vezano je za porez. Taksi službe su u obavezi da plaćaju porez, dok Uber nije. Takođe, Uber nema vozilo koje se koristi u svrhu prevoza, odnosno nema imovinu koja bi zahtevala osiguranje, održavanje… Uz promene na dnevnom nivou, ovakav vid šering ekonomije menja i aspekte poslovanja koji se smatraju uobičajenim i neophodnim.


PREDNOSTI I NEDOSTACI EKONOMIJE DELJENJA

Iz strateškog ugla, ekonomija deljenja predstavlja ekonomiju današnjnice. Benefiti za korisnike su brojni. Pre svega, mogućnost pristupa neophonodnom i željenom dolazi u prvi plan, i tako dobija primat nad posedovanjem. Troškovi su znatno manji, nego u poslovanju u tradicionalnom ekonomskom sistemu. Bilo da se radi o iznamljivanju smeštaja i prevoza, cene mogu biti znatno niže od tradicionalnih načina boravišta i transporta. Postoji podatak da se bušlica koristi 6 minuta godišnje. Svakako je mnogo jeftinije iznajmiti je onda kad je potrebna na tih nekoliko minuta, nego je kupiti i čuvati u ostavi dok ne zatreba. Sa druge strane, onaj ko je već ima može da zardi iznamljivanjem iste. Kada pričamo o uštedi, nezaobilazna tema su resursi. Šering ekonomija omogućava veliku uštedu resursa, jer se koriste već postojeći.

Kao jedna od prednosti deljenja navodi se i ravnomernija raspodela sredstava na geografskom nivou. To može da ima veliki uticaj na cene usluga i proizvoda, jer i ljudima srednjeg i nižeg ekonomskog statusa omogućen pristup nekada nedostupnim proizvodima.

Šering ekonomija daje nesaglediv spektar mogućnosti za istraživanje i upoznavanje novog, upravo zbog pristupačnosti usluga. Potreba se formira u odnosu na specifične lične afinitete, pa je i faktor personalizacije uključen. Takođe, poziva na zajedničku mobilnost i decentralizaciju.

Sve ovo predstavlja problem velikim brednovima, jer – kako odgovoriti na sve te specifične potrebe pojedinaca? Kod luksuznih brendova čije proizvode mogu da priušte bogataši, javlja se novi izazov: postoje platforme za iznajmljivanje luksuzne robe na određeni period. Tako, umesto da pet žena kupi pet torbi, one sada mogu da iznajme jednu torbu i to po znatno nižoj ceni od prodajne.

Očigledam problem kod šering ekonomije je nepostojanje dovoljno obuhvatnne i važeće regulative. Kao što smo videli kroz primere, gradovi i države se različito postavjaju prema kontroli ekonomije deljenja, ali neosporno je da neku kontrolu treba postaviti. Kao što postoji platforma za komunikaciju među potrošačima i ponuđivačima, tako može da postoji i platforma za zakonodavstvo, penziono osiguranje, zaštitu potrošača i zaposlenih. Zaposleni u nekoj oblasti šering ekonomije nemaju ugovore o radu. Ne postoje ni opšti uslovi poslovanja.

Što se tiče zaštite korisnika, vraćamo se na sam početak: šering ekonomija se i zasniva na međusobnom poverenju između onoga ko nudi i onoga ko koristi uslugu. Zabeleženi su incidenti napada i neistine na profilima korisnika, a kako se pojava globalno raširila, i kontrola svih korisnika postaje otežana.

Za sada, nijedan evropski grad nema potpun odogovor na pitanje o regulisanju šering ekonomije, svega što oba obuhvata. Procvat ovakvog načina poslovanja u svetu je očigledan. Da li je moguće i ako jeste – kako iskoristiti maksimum iz ovog ekonomskog sistema i minimalizovati rizike? Neophodnost kontrole razumno se nameće, a globalno prihvatanje šering ekonomije brže je od delovanja svih vlasti (i birokratije).


 

Povezani tekstovi:

Ekonomija deljenja i Generacija Y

POSEDOVANJE vs. RENTIRANJE - Šta preferiraju Milenijalci?

SPORT se nije promenio - MOTIV jeste

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter