Investiranje u Major i Junior Akcije Rudnika Zlata

 

Rudarstvo je staro koliko i civilizacija, a ako uzmemo u obzir primitivne načine vađenja ruda u cilju izrade osnovnih alata za rad i lov, onda verovatno datira još iz vremena prvog, takođe primitivnog čoveka.

Danas se ništa nije promenilo osim tehnologije. Ogroman procenat materijala koje koristimo za proizvodnju svega što se dotaknemo, dolazi iz dubine zemlje, odnosno dobija se iz rudnika.

Napred ćemo izneti nekoliko bitnih stvari koje morate znati pre nego što akcije rudarskih kompanija, u ovom slučaju rudnika zlata, uključite u investicioni porfolio:

 

JEDAN SEKTOR – DVE VRSTE AKCIJA RUDNIKA

Akcije rudnika zlata podeljene su u dve grupe: Velike ili glavne - Major i Male - Junior.

 


Povezani članci:

Zlatni standard i zlatne rezerve

Bitcoin i zlato - razlike

Bitcoin i zlato - sličnosti


 

MAJOR – VELIKE AKCIJE

Major akcije predstavljaju prava i udele u velikim, dobro kapitalizovanim kompanijama sa decenijskom istorijom uspešnog poslovanja i stabilnim tokom obrtnih sredstava. U suštini glavne rudarske kompanije čije akcije se klasifikuju kao Major, ne razlikuju se mnogo od velikih naftnih giganata. Bave se eksploatacijom i obradom rude odnosno sirove nafte, investiraju u nova istraživanja i nalazišta, dok se cena gotovog proizvoda se formira na tržištu, na osnovu ponude i tražnje, ali i drugih stabilnosnih faktora ili političkih odluka.

 

JUNIOR – MALE AKCIJE

Junior akcije su po mnogim parametrima suprotne od Major akcija. Karakteriše ih relativno mali kapital, kraća istorija, ali i veliki potencijal za rast u budućnosti. To su male kompanije koje se bave skoro isključivo istraživanjem novih nalazišta. Međutim veliki broj Junior kompanija osuđeno je na neuspeh u budućnosti, što njihove akcije čini veoma rizičnim za investitore. S druge strane, nešto manji broj ovih kompanija doživi vrtoglav uspeh i povećanje vrednosti koje se meri stotinama procenata. A što dolazi kao nagrada njihovim investitorima za preuzet rizik u fazi njihovih početaka i neizvesnih investicija u nova nalazišta.

Ukoliko se ispostavi da je odluka u investiranje u Junior akcije bila ispravna, one mogu doneti prinos za nekoliko dana, koliko Major kompanije ne mogu godinama.

To je suštinska razlika između ove dve vrste akcija. Više ili manje rizika, za gubitak ili visok prinos od Junior akcija s jedne strane ili mali ali stabilan prinos od Major akcija sa druge.

 


Sve što se ne može uzgajati, mora se izrudariti.


 

UTICAJ REZERVI NALAZIŠTA NA RAST CENE AKCIJA

Iako su veoma različite, u jedno sve rudarske akcije čini jedinstvenim. Njihov poslovni model je zasnovan na proceni imovine koju poseduju u zemlji. Odnosno, vrednost akcije pojedinog rudnika prati tržišnu vrednost njegovih rezervi.

Rezerve se procenjuju kroz studije o izvodljivosti, gde se procenjuje vrednost rezervi i dovodi u odnos sa troškovima i potencijalnom težinom eksploatacije, a kao rezultat balansa dobija je vrednost koja direktno utiče da akcija bude manje ili više atraktivna na tržištu.

U slučaju Major akcija, njihove vrednosti se baziraju ne samo na procenama trenutnih rezervi u pojedinačnim basenima, već se uzimaju u obzir i depoziti ruda u drugim velikim nalazištima i uspešnost projekata kroz istoriju kompanije.

S druge strane, kada su u pitanju mlade rudarkse firme, studija o izvodljivosti o rezervama pojedinačnog rudinka može označiti novi život, ali i smrt osetljive Junior akcije. Ako studija pokaže da je nalazište bogato rudom, a koncesija isplativa, vrednost ove akcije vrtoglavo kreće da raste. U suprotnom, kompanija može da se uruši u trenutku.

U praksi se često dešava da Junior kompanije prodaju rezerve i pre izrade, odnosno završetka studije o izvodljivosti, većim kompanijama koje su u mogućosti da finansiraju dodatna istraživanja i spremne su da dodatno investiraju. S druge strane velike kompanije mogu bez problema da podnesu eventualni udar na cenu akcija, ako se pokaže da je investicija neisplativa.

Zapravo i cilj mnogih Junior rudarskih kompanija je da nakon uspešnog projekta pronalaženja novih rudnika, svoja prava skupo prodaju Major kompanijama koje preuzimaju posao eksploatacije.

 


Povezani članci:

DOLAR NA STEROIDIMA - Problem za sve

Povratak na zlatni standard - argumenti za i protiv

Šta se dešava sa Bitcoinom - Usponi i padovi kripto-valute 


 

DA LI INVESTIRATI U MAJOR ILI JUNIOR AKCIJE RUDNIKA ZLATA - RAZLIKE

Odgovor na pitanje da li investirati u Major ili Junior akcije rudnika zlata zavisi od cilja koji se želi postići. Junior akcije su idealna destinacija za uzbudljivo i rizično investiranje koje daje mogućnost za brzim i naglim bogaćenjem, ali i put u totalnu katastrofu za investirani kapital.

Ako ste u potrazi za dugoročno stabilnom investicijom, koja čak i u vremenima krize daje najbolje od sebe, a zadovoljavate se sa pristojnom dividendom, Major akcije su pravo rešenje.

Rast vrednosti Major kompanija i visina dividende najčešće je povezano sa faktorima koji utiču na rast zlata kao plemenitog metala. Povećana stopa inflacije, politički rizici i stanje u regionalnoj ili globalnoj ekonomiji glavni su razlozi manje ili veće vrednosti Major akcija.

Takođe, ove akcije mogu imati neravnomerne performanse, koji su često u direktnoj korelaciji sa cenom zlata i suprotna kretanjima vrednosti berzanskih indeksa ostalih kompanija ili pak vrednosti sirovina. Međutim, zlato i rudarsko kompanije koje ga proizvode karakteriše visok nivo nepredvidivosti. Pa upravo početkom 2017. godine videli smo trend istovremenog jačanja dolara i američkih berzanskih indeksa i zlata, što je uvek smatrano takoreći nemogućim trendom.

Međutim, kada su u pitanju Junior akcije, dividenda i očekivani ravnomeran i stabilan rast vrednosti akcija su u drugom planu kod investitora. Najveći uticaj na cenu malih rudarskih kompanija imaju objavljeni rezultati istraživanja novih nalazišta, odnosno studije o izvodljivosti.

 


Povezani članci:

Alternative nakon ukidanja gotovine 

Zlatni standard i zlatne rezerve

30 razloga za posedovanje zlata - prvih 10

30 razloga za posedovanje zlata - drugih 10


 

UPRAVLJANJE RIZICIMA U RUDARSKIM KOMPANIJAMA

Iako je zlato sinonim za najsigurnije investiranje, gde je totani gubitak uloženog samo teoretski moguć, kada su kompanije koje eksploatišu rudu zlata suočavaju se sa velikim rizicima u poslovanju i upravljanje rizicima je jedan od glavnih sektora u upravljačkoj strukturi kompanije.

Što je kompanija snažnija i ima veći portfolio nalazišta, to su rizici po poslovanje manji i svode se uglavnom na fluktuacije cene zlata na tržištu, a manje na objavljivanje rezultata stanja rezervi.

Major kompanije imaju dovoljno kapitala i mogu sebi dozvoliti luksuz da kalkulištu sa vremenom povećane ili smanjene ekploatacije, odnosno povoljnim trenutkom prodaje zaliha. Manje kompanije su često prinuđene da prodaju proizvod ili prava na samim nalazištima u trenucima kada je cena nepovoljna.

 


Povezani članci:

Po kojoj ceni je Srbija prodala zlato iz Bazela

Dolar i zlato

2017: Izborna godina i početak globalne krize ?!

Zlatni standard u Americi i Donald Tramp

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter