YIN & YANG - Ciklična kretanja u prirodi i ekonomiji

Politička dešavanja i svetska ekonomija se kreću ciklično, na način da se uvek po određenim zakonitostima ponavljaju i taj istorijski princip je odavno poznat. Da bi se predvideli budući događaji potrebno je razumeti istoriju i kompleksni princip kružnog kretanja svega što se dešava oko nas.

Iz perspektive fizike i astronomije, sve na zemlji i u vasioni se kreće u krug. Sve od zvuka, magnetnih talasa, pa i same svetlosti, se širi u talasima, a postoje i teorije da i gravitacija ima istu strukturu.

Takođe, pod uticajem prirode, ciklično se kreću moždani talasi, ritam srca, ženski menstrualni ciklus, pa i ciklus dobrog i lošeg raspoloženja.

Ukoliko posmatrate talase na moru ili okeanu, videćete da se uvek ponavljaju u tačnim vremenskim razmacima. Nakon nekoliko talasa iste ili vrlo slične veličine, dolazi po jedan veliki ili manji. Iako deluju kao slučajni i zalutali faktor koji remeti savršen ritam mora, oni dolaze uvek sa razlogom.

Zapravo, sve što nam se dešava i što će nam se dešavati, dešava se s razlogom i kao posledica nečega.

Na ponavljanje istorijskih događaja veliki uticaj ima i činjenica da ljudi napreduju u jednom pogledu, ali njihove osobine i slabosti ostaju generacijama i teraju nas da činimo iste greške koje smo i ranije činili, a zbog kojih je čovečanstvo često patilo.

CIKLIČNA KRETANJA EKONOMIJE

Postoje velika neslaganja oko primene teorije cikličnih kretanja na makroekonomiju.

Naime, pod uticajem učenja Karla Marksa, veliki broj ekonomskih teoretičara zastupa stav da je vlada odnosno vladajuća struktura sposobna da sama upravlja državom i ekonomijom zanemarujući spoljne uticaje na istu.

Međutim, istorija nas je naučila da su svi pokušaji ograničavanja slobodnih tržišta i ignorisanja zakona prirode završila neslavno, ostavljajući za sobom pustoš iz koje se države koje su imale ove političke sisteme decenijama nisu oporavile.

UZLAZNI I SILAZNI TRENDOVI NA TRŽIŠTU

Kao što imate bullish trendove na berzi, kada cene hartija od vrednosti rastu, posle njega po pravilu uvek dolazi i bearish, silazni trend. I to je suština tržišta koje posluje uvek na isti način.

Naime, tržišta funkcionišu na principu straha i pohlepe investitora.

Kada određena hartija gubi na vrednosti usled reakcije na određeni događaj, u prirodi čoveka je da iz straha od većeg gubitka on istu prodaje i dalje obara vrednost. Kada hartija dosegne  dno i iskusni investitori ocene da je vreme za kupovinu, ona kreće da raste. Tada dolazi na red pojačan trend kupovine od strane šireg kruga kupaca, jer ljudi žele zaraditi zbog čega često kasne sa reakcijom i kupuju hartije kada im je vrednost visoka.

Prirodne, političke i društvene okolnosti su izuzetno jak faktor koji izaziva reakcije investitora na tržištu odnosno parametar koji inicira donošenje odluke o preduzimanju određene radnje.

CIKLIČNO PONAVLJANJE EKONOMSKIH KRIZA I DEPRESIJA

Rober Kiosaki, je još devedesetih godina prošlog veka, u jeku ekonomskog prosperiteta i rasta tržišta, u svojoj knjizi Tok gotovog novca, objasnio da - depresije nisu stvar prošlosti jer smo svi mi samo ljudi i uvek ćemo osećati strah i pohlepu. A kada se te dve emocije sukobe i osoba doživi veliki gubitak, sledeća emocija je – depresija. Depresija je opet sačinjena od dve ljudske emocije- ljutnje i tuge. Ljutnje na samog sebe i tuge zbog gubitka. Ekonomska depresija je emocionalna depresija. Ljudi gube i bivaju deprimirani. Danas, dvadeset godina posle, svet je na pragu nove depresije koju pre samo osam godina niko nije mogao ni zamisliti.

Kao i u slučaju istorijskih događaja uopšte, ni ekonomska kriza ni depresija nisu produkt nikakvog spoljnog faktora, one dolaze zbog ponašanja ljudi koji svojim delovanjem remete ustaljene tržišne tokove i pokušavaju da upravljaju tržištima zanemarujući zakone prirode.

A tržišta nikad ne greše, greše samo ljudi...

 

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter