POSLOVI BUDUĆNOSTI - Da li je tvoja profesija među njima?

 

Koliko puta ste se zaista zapitali da li je posao kojim se trenutno bavite zapravo posao budućnosti? Bilo da ste pripadnik mlađe ili starije generacije, jedno je sigurno – svako mora raditi (ili bar većina nas). Zaposliti se sa dvadeset godina, raditi u jednoj firmi i otići u penziju posle 45 godina rada čini savršen radni staž čoveka u 20. veku. Međutim, da li i danas stvari funkcionišu na ovaj način? Nažalost, sve je manje ljudi koji na ovo pitanje mogu dati potvrdan odgovor. Globalizacija, urbanizacija i nemerljiv napredak tehnologije u 21. veku doveli su do toga da pitanje života i rada ljudi više ne zavisi od toga da li je završena srednja škola, fakultet, koja su primarna interesovanja i da li je rad u struci. Svima je poznato da je do posla teško doći, promena radnog mesta više nije retka pojava, a preorjentisanost i prekvalifikacija radnog mesta poznati su pojmovi. Postavlja se pitanje koji je posao budućnosti i šta je to siguran posao od kog se može živeti u 21. veku?

Oblast koja prednjači i izdvaja se u odnosu na sve ostale je IT industrija i to je stavlja na prvo mesto sigurnih poslova budućnosti, što nije iznenađujuće. Poznavanje informacionih tehnologija u rada u njima predstavlja veliku dobrodošlicu i može vam omogućiti sigurno radno mesto. Stoga PROGRAMERI – za vas nema zime!

Sve više se govori i piše o takozvanom procesu čipovanja ljudi koji, kako nauka i tehnologija tvrde, može stvoriti neiscrpne mogućnosti, ali i oduzeti čovekovu privatnost skoro u potpunosti. Pored toga, zaposleni u velikim korporacijama već godinama unazad imaju pojedinačne kartice koje učitavaju pri ulasku i izlasku iz firme dok se preko mobilnih telefona i društvenih mreža svakoj osobi na planeti zna tačna lokacija u bilo kom trenutku. Nije li ovo zastrašujuće? Ljudi se i sami toliko izlažu i dele sve svoj trenutke sa prijateljima preko društvenih mreža da njihova privatnost, već sada, gotovo da ne postoji. Samo na osnovu profila na društvenoj mreži može se zaključiti kakva je određena osoba i da li vam se, na primer, interesovanja poklapaju. Za trenutak se ovo može činiti zabavno, ali koliko je vaša privatnost zaista samo vaša? Zbog velikog napretka tehnologije (u koji svakako spada pomenuto čipovanje), transparentnosti podataka i ubrzanog načina života čovek skoro da neće uspeti sačuvati podatke o sebi. Danas možete odlučiti šta ćete podeliti sa javnošću, ali će već za par godina privatnost postati gotovo nezamisliva i veoma skupa privilegija pojedinca. Ovo dalje vodi ka stvaranju još jednog radnog mesta budućnosti – SAVETNIKA ZA OČUVANJE PRIVATNOSTI koji će, čini se, imati pune ruke posla.

Sa druge strane, telefoni i kompjuteri postaju toliko „pametni“ da se pretpostavlja da će u jednom trenutku nadmašiti intelektualnu moć čoveka, ili će bar biti jednaka njegovoj. Stvaranje veštačke inteligencije i digitalnog uma preti da postane jedno od najvećih i neizbežnih izuma. Zato će NEURO-IMPLANT TEHNIČAR, koliko god to neverovatno i suludo zvučalo, imati veliku ulogu u sprovođenju ove ideje. Ne samo da će se razvijati tehnologija, već  će i medicinski napredak ovim činom postati enorman.

Pored veštačke inteligencije nastupa i razvijanje robotizacije i nanorobotike, pa je TEHNIČAR ZA ROBOTIKU još jedno zanimanje koje će se u bliskoj budućnosti naći na spisku potencijalnih poslova.

Nikako ne treba zanemariti virtuelnu realnost koja je sve razvijenija. Sve neophodnijom upotrebom interneta stvara se potreba za korišćenjem virtuelne stvarnosti, kako za igru tako i za rad. Pretpostavlja se da će već 2025. godine virtuelna stvarnost postati deo čovekovog života baš kao što su internet i mobilni telefoni danas. Kancelarije bi trebalo da izgledaju potpuno drugačije. Tačnije, virtuelna stvarnost bi omogućila da u svom domu imate kancelariju u kojoj biste interaktivno komunicirali sa svojim kolegama. Za osmišljavanje  i omogućavanje ovakvog koncepta rada i zabave biće zasluženi DIZAJNERI ZA VIRTUELNU STVARNOST. Dok će, što se kuće zabave tiče, čitav niz igara izgledati potpuno zastarelo u odnosu na ono što se u budućnosti predviđa, ali i otvoriti još jedno radno mesto DIZAJNER AVATARA koji će, shodno vašim zahtevima, umesto vas stvoriti svet zabave.

U korak sa napretkom tehnologije ide i profesorska profesija, odnosno FREELANCE PROFESOR, što bi na našem prevodu najpribližnije prestavljavlo slobodnog profesora. Reč je o razvoju online kurseva kao i uvođenju alternativnih akreditacija. Ukoliko želite da kroz nekoliko godina pokrenete svoju veliku online školu i ostanete u svojoj struci, sve što je potrebno su pripremljeni materijali za predavanja, prilagođen stil učenja i dobar marketinški plan.

Iako će tehnološki razvoj ukunuti veliki broj radnih mesta i profila na koje je čovek danas naviknut, otvoriće nova na koje do sada nije ni pomislio. Prilagođavanje, učenje i  interdisciplinarnost su osnovno ljudsko oruđe za opstanak u svetu koji tek dolazi. Međutim, koliko se vi možete snaći u tome? Koji je vaš posao budućnosti?

Tekst: Marijana Radovanović, Fakultet za medije i komunikacije

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter