Onlajn školovanje i obrazovanje kao broj 1 internet biznis model 2030?

 

VISOKE TEHNOLOGIJE U ŠKOLOVANJU I OBRAZOVANJU

Pre tridesetak godina škole su počele da kupuju prve računare na kojima su učenici savladavali osnove programiranja, zadajući naloge kompjuteru da izvrši osnovne matematičke zadatke ili nalože ispisivanje zadatih znakova po tačno određenom redosledu.

Nakon tog perioda prvih kompjutera, tokom devedesetih stigli su i prvi personalni računari, a na časovima se već učilo kako da se koriste gotovi programi, uglavnom Majkrosoftovi, i njima olakšava učenje, posao i komunikacija.

Vrlo brzo je došao i trenutak kada su snažni laptopovi, smartfoni postali dostupni skoro svakom domaćinstvu, a danas je prosečan učenik do te mere tehnološki informisan i obrazovan da se obrazovanje ne može zamisliti bez interneta, društvenih mreža i informacija koje učenici tim putem dele ili ih druga lica čine dostupnim u svrhu obrazovanja.

Nove tehnologije su toliko duboko integrisane u sistem obrazovanja da se metodi edukacije prilagođavaju novim interent platformama, a čitav jedan tehnološki segment okrenut je unapređenju edukacije i njenom razvoju u budućnosti.

Više nije bitno da izučavate društvene ili prirodne nauke, da li se bavite umetnošću ili medicinom, razmena informacija bazirana na novim tehnologijama je podjednako bitna i neophodna.

Neminovno je da će se sistem obrazovanja sve više seliti u sajber prostor, gde će se vrlo brzo i trajno nastaniti.

 

NAJVEĆA SVETSKA KOMPANIJA 2030. GODINE

Zbog toga ne čudi da mnogo futuristi smatraju da najveća svetska kompanija 2030. godine neće biti Alphabet, Facebook, Microsoft, niti Apple, a još manje ExxonMobil, BP, Walmart ili neka druga od danas top 10 svetskih kompanija, već – neka druga.

A ta druga još uvek nije nastala, ili je eventualno u garažnoj fazi, a njena primaran delatnost će biti internet platforma za  – onlajn obrazovanje. Bez klasičnih ex cathedra predavača, profesora i mentora, sa revolucionarnim metodama i pristupima učenju koje danas nisu moguće.

Velika je verovatnoća da će baza razvoja biti današnji otvoreni onlajn kursevi i specijalizovani sajtovi poput Khan Academy, Coursera ili MIT OpenCourseWare, koji počivaju naekonomiji deljenja, biznis modelu sa najvećom perspektivom za ekspanziju.

 


Zbog toga ne čudi da mnogo futuristi veruju da najveća svetska kompanija 2030. godine neće biti Alphabet, Facebook, Microsoft, niti Apple, a još manje ExxonMobil, BP, Walmart ili neka druga od danas top 10 svetskih kompanija, već – NEKA DRUGA...


 

PERSONALIZACIJA ONLINE OBRAZOVNIH PROGRAMA

Samo instruktori verovatno neće svoje znanje i veštine prenostiti preko audio i video prezentacija širokom krugu polaznika, već će programi biti savršeno prilagođeni pojedincu, njegovom stepenu obrazovanja, interesovanja, mogućnosti i potrebama.

Sve bi to trebalo da rezultira mnogo većom efikasnošću, sa ciljem da se učenicima i studentima omogući više slobodnog vremena za odmor ili sticanje dodatnog znanja i veština, zavisno od ličnih afiniteta i ambicija.

Personlizacija obrazovnog programa je ključ efikasnosti i napretka polaznika kurseva, jer će algoritmi biti sposobni da otkriju njihove slabosti, ali i sposobnosti u isto vreme i na na bazi toga napraviti adekvatan pristup.

 

Povezani članci:

Budućnost umetnosti

Jack Ma - 3 ključe stvari za čovečanstvo povezane sa brojem 30

 

DOSTUPNOST ONLINE ŠKOLOVANJA NA DALJINU

Po toj logici stvari, internacionalno obrazovanje bi trebalo da bude dostupno znatno širem krugu ljudi. Veliki izbor univerziteta i znanja koje će se nuditi na mreži, neminovno će uticati da se mase učenika i studenata izdvoje oni sa najvećim ambicijama, spremni da uče i da naporno da rade.  Školarine i cene kurseva bi trebale da budu znatno povoljnije, naročito u SAD gde je kvalitetno školovanje ozbiljna investicija, koju može relativno mali broj ljudi da priušti, bez stipendija i podizanja studentskih kredita.

Jedna od najvećih prepreka za robotizaciju obrazovanja je mogućnost socijalne interakcije mašine sa učenicima, koji kontakt je neophodan radi postizanja rezultata.

 

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U OBRAZOVANJU

Međutim, iako Google naveliko razvija DeepMind, IBM svoj Votson, Amazon isporuku dronovima, veštačka inteligencija je i dalje na svojim počecima i još uvek niko nije sasvim provalio kod na kom će se zasnivati obrazovanje u budućnosti.

Takođe veštačka inteligencija na današnjem stepenu razvoja još uvek nije u stanju da reprodukuje ni  govor na nivou prosečnog čoveka, a pogotovu ne da zadovolji profesorske i predavačke standarde.

Iako iz ovog ugla sve nabrojano izgleda neverovatno, pre samo 13 godina smartphoni, brz internet, wireless i društvene mreže delovali bi još neverovatnije, pa bi istim tempom razvoja bilo za očekivati da veštačka inteligencija dosegne predviđene nivoe.

 

Povezani članci:

Poslovi budućnosti

10 jezika budućnosti

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter