IZVEŠTAJ SA BERZE - Februar 2017

 

U saradnji sa Wise Broker, Beograd

 

BEOGRADSKA BERZA - analiza kretanja vrednosti indeksa i cena akcija u Februaru 2017:

 

FEBRUAR DONEO OPORAVAK BELEXA, ENERGOPROJEKT NAJPROMETNIJI

Domaće tržište akcija u februaru eliminisalo je sve januarske gubitke, te je krajem meseca stiglo na pozitivnu teritoriju u tekućoj godini. Indeks Belex15 ojačao je 2,8 odsto na 718,8 poena što je njegova najviša vrednost od 22. decembra prošle godine. Ukupan promet iznosio je 3,8 milijardi dinara (30,4 miliona evra), a ponovo je preko tri četvrtine realizacije otpalo na državne obveznice.

Ubedljivo najprometnija akcija bio je građevinar Energoprojekt holding (ENHL) koji je skočio 2,2 odsto na 1.329 dinara uz realizaciju od 501,5 miliona dinara. Akcije ove kompanije spuštale su se tokom meseca i do nivoa od 1.200 dinara, da bi zamah trgovanju dala sama kompanija koja je intervenisala na tržištu kupovinom sopstvenih akcija. Energoprojekt je stekao oko 0,9 odsto sopstvenih akcija na ceni od 1.265 dinara, a ovu intervenciju je obrazložio velikim prometom u prethodnom periodu kada je istrgovalo 5,8 odsto akcija. Ove transakcije uprava je okarakterisala “manipulacijama velikih razmera” koje su uticale na pad cene akcija, pa je stoga donela odluku o intervenciji na tržištu.

Naftna industrija Srbije (NIIS) je zabeležila promet od 75,6 miliona dinara uz rast cene od 2,2 odsto na 760 dinara. Ova kompanija je krajem meseca objavila rezultate poslovanja za prošlu godinu, koji su pokazali prekid silaznog trenda neto rezultata koji je trajao dve godine. NIS je u 2016. ostvario dobit od 15 milijardi dinara (rast od 2,8 odsto), a dobar trend je zabeležen i početkom ove godine kada je tokom januara i februara ostvaren dobitak od 2 milijarde dinara.

Među prometnijim akcijama, našla se i Jubmes banka (JMBN) koja je zabeležila promet od 72,5 miliona dinara uz rast cene od 11,6 odsto na 4.605 dinara. Aerodrom “Nikola Tesla” (AERO) skočio je 6,5 odsto na 1.173 dinara uz realizaciju od 35,3 miliona dinara, delimično i kao posledica najavljene privatizacije ove kompanije. Država je raspisala koncesiju za Aerodrom, koja će se odvijati u dve faze, sa trajanjem od 25 godina. Pravo učestvovanja na tenderu imaju kompanije koje ne upravljaju aerodromima u radijusu od 450 kilometara od Beograda, a moraju posedovati i više od 500 miliona evra kapitala.

Vranjski Alfa plam (ALFA) je porastao takođe 6,5 procenta na 35.254 dinara uz realizaciju od 30,4 miliona dinara, dok je Komercijalna banka (KMBN) dodala na vrednosti 1,7 odsto uz promet od 21,3 miliona dinara. Među prometnijm papirima bio je i proizvođač i trgovaca tehničkim gasovima, Messer Tehnogas (TGAS), koji je skočio 3,2 odsto na 13.409 dinara uz promet od 8,7 miliona dinara.

 


DOBITNIK MESECA

Beogradska Jubmes banka skočila je tokom februara 11,6 odsto na 4.605 dinara uz odličan promet od 72,5 miliona dinara. Ova banka koja drži 0,3 odsto domaćeg bankarskog tržišta objavila je tokom februara nerevidirane rezultate poslovanja za 2016. koji su pokazali da se Jubmes vratio na staze profitabilnosti, po prvi put nakon 2013. godine. Jubmes je lani zabeležio plus od 64,3 miliona dinara u odnosu na gubitak od 1,8 milijardi dinara u 2015, pre svega usled nižih troškova otpisa i rezervisanja.

GUBITNIK MESECA

Pirotski Tigar (TIGR) je tokom februara oslabio više od 23 procenta na 100 dinara uz prilično skroman promet. Tigar je, usled visoke zaduženosti, usvojio program restrukturiranja, čije deo je i konverzija duga kompanije prema državnim poveriocima u kapital. Od početka godine država i preduzeća u državnom vlasništvu su otpisali dug prema ovoj kompaniji, dok je u njihovu korist emitovano nekoliko emisija akcija. Nakon ovog postupka, država je postala većinski vlasnik ove kompanije, sa udelom većim od 70 procenata.


 

 

SVETSKE BERZE

 

BERZANSKI INDEKSI ŠIROM SVETA NASTAVILI PUTEM REKORDA

Američke berze tokom februara nastavile su da nižu rekorde, na krilima ekonomske platforme novoizabrane administracije i dobrih kvartalnih izveštaja najvećih američkih kompanija.

Dow Jones je predvodio ključne američke berzanske pokazatelje tokom februara sa rastom od 4,6 odsto, dok su indeks S&P 500 i Nasdaq registrovali nešto umereniji rast od 3,7 i 3,8 procenata, respektivno. Većina kompanija iz korpe S&P-a tokom marta je objavila poslovne rezultate za period oktobar-decembar, koji su pokazali najveći rast dobiti u poslednje dve godine. Ukupna dobit kompanija iz ove indeksne korpe skočila je 7,4 odsto u odnosu na isti period 2015, dok su prihodi zabeležili stopu rasta od 4,9 odsto.

Međutim, nisu samo poslovni rezultati kompanija nadahnuli očekivanja ulagača. To su pre svega učinile najave nove američke administracije koja je obećala stope rasta najjačoj ekonomiji sveta od četiri procenta. Tramp je privrednicima najavio "fenomenalan" poreski plan, a upravo su niži porezi, zajedno sa obećanom deregulacijom i većom državnom potrošnjom, bili glavni faktor rasta američkog tržišta od momenta njegovog dolaska na predsedničku funkciju.

Ovaj skok vrednosti akcija, doveo je njihovu evaluaciju na najviše nivoe u poslednjih desetak godina. Uobičajena mera vrednovanja akcija, odnos vrednosti kompanije prema njenoj dobiti u narednih godinu dana, trenutno se nalazi na najvišem nivou od 2004. godine. Kada se sagleda modifikovani pokazatelj, koji u odnos stavlja tržišnu vrednost kompanije i njenu prosečnu dobit u poslednjih deset godina, on se nalazi na najvišem nivou od 2002. godine. Sve ovo govori da se američko tržište akcija nalazi na prilično visokom nivou, ali nimalo o tome da li će uskoro početi njegova negativna korekcija.

I evropske berze nastavile su uzlazni trend, istina, slabijim intezitetom s obzirom da stari kontinent i ove godine čekaju političke neprilike koje bi dodatno mogle da osujete ionako spor oporavak ovog ekonomskog bloka. Najveći izazov za tržišta evrozone trebalo bi da budu francuski predsednički izbori koji se održavaju krajem aprila, i koji bi u slučaju uspeha ekstremne desnice mogli značiti mnogo nevolja za privredu evrozone. Tokom februara nemački DAX je skočio 2,6 odsto, francuski CAC je dodao na vrednosti 2,3 odsto, dok je britanski FTSE porastao 2,2 odsto.

Grafikoni i tekst: Wise Broker, Beograd

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter